Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Členové

Seznam osob a kontaktní spojení (Gallica)

Iva Dedková

Membre ordinaire - Gallica

Marie Dohalská

Membre ordinaire - Gallica

Kateřina Drsková

Membre ordinaire - Gallica
E-mail: kadr@ff.jcu.cz

Tomáš Duběda

Membre ordinaire - Gallica

Petr Dytrt

Membre ordinaire - Gallica

Marie Fenclová

Membre ordinaire - Gallica
E-mail: mfenclova@quick.cz (fenclova@ff.zcu.cz)

Katia Hayek

Membre ordinaire - Gallica

Jana Králová

. - Gallica
E-mail: ana.kralova@ff.cuni.cz (JnKrlv@seznam.cz)

Jan Lazar

Membre ordinaire - Gallica

Ondřej Pešek

Membre ordinaire - Gallica

Ivo Petrů

Membre ordinaire - Gallica
E-mail: petru@ff.jcu.cz

Janka Priesolová

Membre ordinaire - Gallica
E-mail: priesolo@vse.cz

Jan Radimský

Membre ordinaire - Gallica

Gabriela Reichlová

Membre ordinaire - Gallica
E-mail: gabriela.reichlova@gmail.com (gabriela.reichlova@uhk.cz)

Hana Rozsloszniková

Membre ordinaire - Gallica
E-mail: rozlozsnikovah@seznam.cz (rozlozs@ff.zcu.cz)

Jan Zatloukal

Membre ordinaire - Gallica
E-mail: jan.zatloukal@upol.cz (honzazatloukal@gmail.com)