Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Comité de direction

Le président de l’association Gallica est son représentant statutaire. Il dirige un comité directeur de 5 membres, élu par l’assemblée générale de l’association.

Président actuel

 • Petr Kyloušek

Záložky

Comité directeur (2023 – 2024)

 • Petr Kyloušek - président
 • Olga Nádvorníková - vice-présidente
 • Zuzana Honová - secrétaire
 • Václava Bakešová
 • Tomáš Klinka

Comité directeur (2019 – 2022)

 • Olga Nádvorníková - présidente
 • Petr Dytrt - vice-président
 • Jan Radimský - secrétaire
 • Zuzana Honová
 • Janka Priesolová

Comité directeur (2015 – 2018)

 • Petr Dytrt - président
 • Zuzana Honová - vice-présidente
 • Jan Radimský- secrétaire
 • Olga Nádvorníková
 • Petr Vurm

Comité directeur (2011 – 2014)

 • M. Aleš Pohorský - président
 • M. Petr Dytrt - vice-président
 • Mlle Kateřina Drsková - secrétaire
 • Mme Zuzana Honová
 • M. Jan Zatloukal

Comité directeur (2006 – 2010)

 • M. Ondřej Pešek – président
 • M. Aleš Pohorský – vice-président
 • Mme Ivana Čeňková – secrétaire
 • Mme Danièle Konštacký
 • Mme Eva Voldřichová-Beránková

Comité directeur (2002 – 2006)

 • Mme Jitka Radimská – présidente
 • M. Aleš Pohorský – vice-président
 • M. Petr Kyloušek – secrétaire
 • Mme Jitka Uvírová
 • Mme Renáta Listíková

Comité directeur (2000 – 2002)

 • M. Petr Kyloušek– président
 • M. Aleš Pohorský– vice-président
 • Mme Eva Trousilová– secrétaire
 • Mme Danièle Geffroy-Konštacký
 • M. Ondřej Pešek