Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Řídící výbor

Předseda asociace Gallica, jenž je jejím statutárním zástupcem, vede pětičlenný řídící výbor, volený valnou hromadou zapsaného spolku.

Řídicí výbor

Řídící výbor (2023-2024)

 • Petr Kyloušek - předseda
 • Olga Nádvorníková - místopředsedkyně
 • Zuzana Honová - tajemnice
 • Václava Bakešová 
 • Tomáš Klinka

Řídicí výbor (2023 – 2026)

 • Olga Nádvorníková - předsedkyně
 • Petr Dytrt - místopředseda
 • Jan Radimský - tajemník
 • Zuzana Honová
 • Jana Priesolová

Řídicí výbor (2015 – 2018)

 • Petr Dytrt - předseda
 • Olga Nádvorníková - místopředsedkyně
 • Jan Radimský - tajemník
 • Zuzana Honová
 • Petr Vurm

Řídicí výbor (2011 – 2014)

 • Aleš Pohorský - předseda
 • Petr Dytrt - místopředseda
 • Kateřina Drsková - tajemnice
 • Zuzana Honová
 • Jan Zatloukal

Řídicí výbor (2006 – 2010)

 • Ondřej Pešek – předseda
 • Aleš Pohorský – místopředseda
 • Ivana Čeňková – tajemnice
 • Danièle Konštacký
 • Eva Voldřichová-Beránková

Řídicí výbor (2002 – 2006)

 • Jitka Radimská – předsedkyně
 • Aleš Pohorský – místopředseda
 • Petr Kyloušek – tajemník
 • Jitka Uvírová
 • Renáta Listíková

Řídicí výbor 2000 – 2002

 • Petr Kyloušek– předseda
 • Aleš Pohorský– místopředseda
 • Eva Trousilová– tajemnice
 • Danièle Geffroy-Konštacký
 • Ondřej Pešek