Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Kdo jsme

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace (zapsaný spolek) sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách (na katedrách a v ústavech francouzštiny, romanistiky, překladatelství a tlumočnictví), ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

Sídlo a adresa

Sídlo: Laštůvkova 731/21, 635 00 Brno

Adresa: Petr Kyloušek, Laštůvkova 731/21, 635 00 Brno 

IČO:  70838917

Spojení

e-mail: kylousek@phil.muni.cz 

číslo účtu: 2025176319/0800 (při placení členských poplatků prosím uveďte do poznámky PŘÍJMENÍ, jméno, univerzitu a rok(y), jež platíte)