Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Qui sommes-nous

L’association Gallica est une association à but non lucratif regroupant des enseignants universitaires de français – linguistes, littéraires, didacticiens et traductologues – membres des départements ou instituts de français, de romanistique, de traductologie ou de phonétique des universités tchèques.

L'association a été fondée en 2000, elle représente tous les 11 centres universitaires où sont formés actuellement les futurs enseignants de français des écoles, collèges, lycées et universités tchèques aussi bien que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

siège social et adresse

  • Siège social: Laštůvkova 731/21, 635 00 Brno
  • Adresse: Petr Kyloušek, Laštůvkova 731/21, 635 00 Brno

e-mail

  • kylousek@phil.muni.cz 

IČO

  • 70838917

compte bancaire

  • 2025176319/0800