Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Cíle spolku

Činnost asociace Gallica směřuje k podpoře spolupráce a ke koordinaci aktivit mezi 11 univerzitními centry, jež školí vyučující francouzštiny, překladatele, tlumočníky a výzkumné pracovníky. Činnost probíhá v neformálním rámci a na základě společné dohody pracovišť.

Hlavní osy činnosti:

  1. Spolupráce s Francouzskými instituty v Praze, Varšavě a Bratislavě
  2. Spolupráce se Sdružením učitelů francouzštiny (SUF) a s Francouzsko-českým institutem řízení.
  3. Spolupráce s polskými, maďarskými a slovenskými univerzitami; spolupráce s polskou asociací Pléïade
  4. Mezioblastní spolupráce při školení doktorandů a budoucích vysokoškolských učitelů
  5. Podpora výzkumu a publikační činnosti s cílem usnadnit habilitace budoucích docentů a profesorů
  6. Koordinace činnosti směřující k obohacování studijních programů na univerzitách
  7. Každoroční mezioblastní kolokvia a semináře
  8. Prix Gallica – soutěž o nejlepší diplomovou/doktorskou práci
  9. Webové stránky obsahující aktuální zdroje (doktorské disertace, diplomové práce, publikace, informace o pracovištích aj.)
  10. « Echo des Etudes Romanes » - časopis pro románskou jazykovědu a literaturu, jehož smyslem je podpořit výměnu informací mezi jazykovědně či literárně zaměřenými výzkumnými pracovníky ve střední a východní Evropě.