Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Členové

Osoby

Václava Bakešová

Membre ordinaire

Iva Dedková

Membre ordinaire

Hana Delalande

Membre ordinaire

Marie Dohalská

Membre ordinaire

Kateřina Drsková

Membre ordinaire
E-mail: kadr@ff.jcu.cz

Tomáš Duběda

Membre ordinaire

Petr Dytrt

Membre ordinaire

Marie Fenclová

Membre ordinaire
E-mail: mfenclova@quick.cz (fenclova@ff.zcu.cz)

Zuzana Honová

Membre ordinaire

Jiří Jančík

Membre ordinaire

Tomáš Klinka

Membre ordinaire

Jana Králová

.
E-mail: ana.kralova@ff.cuni.cz (JnKrlv@seznam.cz)

Petr Kyloušek

Membre ordinaire

Jan Lazar

Membre ordinaire

Ondřej Pešek

Membre ordinaire

Ivo Petrů

Membre ordinaire
E-mail: petru@ff.jcu.cz

Aleš Pohorský

Membre ordinaire

Marcela Poučová

Membre ordinaire

Janka Priesolová

Membre ordinaire
E-mail: priesolo@vse.cz

Jitka Radimská

Membre ordinaire

Jan Radimský

Membre ordinaire

Miroslava Sládková

Membre ordinaire

Záviš Šuman

Membre ordinaire

Alena Venušová

Membre ordinaire

Jan Zatloukal

Membre ordinaire
E-mail: jan.zatloukal@upol.cz (honzazatloukal@gmail.com)

Gabriela Reichlová

Membre ordinaire
E-mail: gabriela.reichlova@gmail.com (gabriela.reichlova@uhk.cz)

Katia Hayek

Membre ordinaire

Karel Střelec

Membre ordinaire

Hana Rozsloszniková

Membre ordinaire
E-mail: rozlozsnikovah@seznam.cz (rozlozs@ff.zcu.cz)