Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Pracoviště

Université d'Ostrava

 

Faculté des Lettres

Département des langues romanes
Tř. Československých legií 9,
701 03 Ostrava 1 

ff.osu.cz/kro/

Université de Bohême de l'Ouest

Faculté des lettres

Département des langues romanes
Riegrova 11, 306 14 Plzeň 

www.kro.zcu.cz

Université de Bohême du Sud à České Budějovice

Faculté des Lettres

Institut de langues romanes
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice 

https://www.ff.jcu.cz/ustavy/uro

Université Hradec Králové

 

Faculté de Pédagogie

Section de langue et littérature françaises
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf

Université Charles de Prague

Faculté de pédagogie

Département de langue et littérature françaises

M.D.Rettigové 4 11639 Praha 1  

http://kfjl.pedf.cuni.cz

 

Faculté des Lettres

Institut d' Études Romanes

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1  

romanistika.ff.cuni.cz

 

Institut de Traductologie

110 00 Praha 1, Hybernská 3  

utrl.ff.cuni.cz/

Université Masaryk de Brno

Faculté de Pédagogie

Département de français
Poříčí 9, 603 00 Brno 

www.ped.muni.cz/wfre/

 

 

Faculté des Lettres

Institut de langues et littératures romanes
Gorkého 7, 602 00 Brno 

www.phil.muni.cz/rom

Université Palacký - Olomouc

Faculté des Lettres

Département des langues romanes
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc 

www.romanistika.upol.cz

Université d’économie et d'affaires de Prague

Département des langues romanes

Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 

http://kroj.vse.cz

nepoužité