Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Rencontres franco-tchèques au fil du temps

VIIIe colloque interdisciplinaire "Rencontres franco-tchèques au fil du temps" 17.9. - 20.9.2022 (České Budějovice)

Date limite pour l'envoi des propositions de comunication: 31.5.2022

Informations ultérieures disponibles sur le site web du colloque

Rapport sur le déroulement du colloque & photos

Datum vložení: 5. 4. 2022 8:01
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2022 8:30

Actualités