Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Bienále české lingvistiky - Výzva k zasílání návrhů panelů

BCL

Bienále české lingvistiky je nová konference, která je primárně určena všem lingvistkám a lingvistům působícím v Česku, ale jsou na ní vítáni i zahraniční účastníci s vazbami na české prostředí. Konference se koná pod záštitou Jazykovědného sdružení České republiky.

BCLObsahovým těžištěm Bienále budou – po vzoru konferencí evropské Societas Linguistica Europaea či německé Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft – tematické panely organizované lingvisty z českých akademických a vědeckých pracovišť. Nad rámec tematických panelů jsou v plánu plenární přednášky zvaných hostů (včetně zahraničních), posterová sekce (bez tematického omezení) a panel otevřený veřejnosti a médiím. Organizace tak bude distribuována mezi lokální organizátory a organi­zátory tematických panelů. Panely mohou být zaměřeny na různé lingvistické subdisciplíny, různé jazyky, interdisciplinární přístupy, metodologické otázky či různé teoretické a popisné koncepce.

Pokud máte zájem organizovat tematický panel, zašlete svůjnávrh nejpozději do 1. 10. 2023 na adresu bcl2024@ff.cuni.cz. S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit. 

Více informací zde: Výzva – Bienále české lingvistiky 2024 (cuni.cz)

Datum vložení: 2. 3. 2023 7:07
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2023 7:12

Actualités