Menu
Spolek Gallica
Gallica
extended searching

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

info

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

Colloques prévus pour 2022

Dates des colloques prévus pour 2022

Le temps vécu / le temps raconté en littérature de jeunesse
Université Hradec Králové / Université Lille SHS
24. - 25. 3. 2022
Online

Ecole doctorale – Migrations linguistiques, littéraires, didactiques et traductologiques
Université Masaryk (Brno), Faculté des lettres
9. - 11. 9. 2022 Attention - changement de date!
11.-13.9.2022

Journée de néologismes et de l'argot 
Université Charles (Prague), Faculté des lettres
9.9. 2022

Rencontres franco-tchèques / Francouzsko-česká setkávání 
Université de Bohême du Sud (České Budějovice), Faculté des lettres, Centre tchèque à Paris, CEFRES (Prague)
17.-20. 9. 2022

Journées québécoises à Český Krumlov : linguistique, littérature, traductologie
Université de Bohême du Sud (České Budějovice), Université Masaryk (Brno), Université Charles (Prague)
20. 10. -23. 10. 2022

Date of insertion: 24. 1. 2022 14:51
Last updated on: 21. 3. 2022 10:29
Author: Jan Radimský