Menu
Spolek Gallica
Gallica
extended searching

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

info

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

Who are we

L’association Gallica est une association à but non lucratif regroupant des enseignants universitaires de français – linguistes, littéraires, didacticiens et traductologues – membres des départements ou instituts de français, de romanistique, de traductologie ou de phonétique des universités tchèques.

L'association a été fondée en 2000, elle représente tous les 11 centres universitaires où sont formés actuellement les futurs enseignants de français des écoles, collèges, lycées et universités tchèques aussi bien que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

siège social et adresse

Siège social: Boletická 125, 382 21 Kájov
Adresse: Jan Radimský, Boletická 125, 382 21 Kájov

e-mail: radimsky@ff.jcu.cz

IČO

  • 70838917

compte bancaire

  • 2025176319/0800