Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Pozvánka na konferenci Nové technologie a nové didaktické přístupy ve výuce odborného jazyka

logo ff zcu

Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni vous invite à la conférence Profilingua (langues de travail - tchèque et slovaque).

Pozvánka na konferenci-Profilingua 2023.final.pdf (131.1 kB)

Hlavní tematické okruhy konference

• Využití nových technologií v didaktice cizích jazyků s ohledem na výuku odborného jazyka;

• Specifika nových technologií ve výuce odborného jazyka během pandemie: sdílení zkušeností z praxe;

• Korpusy a korpusová data ve výuce odborného jazyka; • Nová média ve výuce kulturních studií a literatury s ohledem na odborný jazyk; • Nové didaktické přístupy a metody ve výuce odborného jazyka;

• Lexikum nových technologií v odborném jazyce. Jedna sekce konference bude vyčleněna na studentské posterové prezentace.

Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština. Důležité termíny Registrace a zaslání abstraktu v rozsahu max. 200 slov: do 30. 6. 2023 na e-mailovou kontaktní adresu profilingua2023@gmail.com.

 

logo ff zcu

Přílohy

Pozvánka na konferenci-Profilingua 2023.final.pdf

Pozvánka na konferenci-Profilingua 2023.final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,1 kB
Datum vložení: 23. 3. 2023 13:51
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2023 13:56

Actualités