Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Colloques prévus pour 2022

Dates des colloques prévus pour 2022

Le temps vécu / le temps raconté en littérature de jeunesse
Université Hradec Králové / Université Lille SHS
24. - 25. 3. 2022
Online

Ecole doctorale – Migrations linguistiques, littéraires, didactiques et traductologiques
Université Masaryk (Brno), Faculté des lettres
9. - 11. 9. 2022 Attention - changement de date!
11.-13.9.2022

Journée de néologismes et de l'argot 
Université Charles (Prague), Faculté des lettres
9.9. 2022

Rencontres franco-tchèques / Francouzsko-česká setkávání 
Université de Bohême du Sud (České Budějovice), Faculté des lettres, Centre tchèque à Paris, CEFRES (Prague)
17.-20. 9. 2022

Journées québécoises à Český Krumlov : linguistique, littérature, traductologie
Université de Bohême du Sud (České Budějovice), Université Masaryk (Brno), Université Charles (Prague)
20. 10. -23. 10. 2022

Datum vložení: 24. 1. 2022 14:51
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2022 8:56
Autor: Jan Radimský

Actualités